SPLOŠNA PRAVILA POSLOVANJA Z VREDNOSTNIMI BONI MURSKE KRONE

 

 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.murskekrone.si so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Uradni list RS, št. 98/04). Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev.


Izdajatelj vrednostnega bona Murske krone je ZSR - Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p. (v nadaljevanju: izdajatelj).

Vrednostni bon Murske Krone je plačilno sredstvo, enakovredno gotovini. Vrednostni boni Murske Krone so sestavljeni iz naslednjih vrednosti: 10, 20, 50 in 100 Murskih Kron, pri čemer velja, da je 1 Murska krona enakovredna 1 evru. Vrednostni bon Murske krone je izkazni papir, ki ga proti plačilu izda izdajatelj v obliki listine, ki je označena z identifikacijsko kodo, ki bo na vsakem vrednostnem bonu zapisana v obliki kombinacije številk in črk ter opremljena s posebnimi varnostnimi elementi, ki dokazujejo pristnost vrednostnega bona.
 
Upravičeni imetnik je kupec vrednostnega bona in/ali oseba, kateri je kupec izročil vrednostni bon in prenesel pravice, ki iz tega vrednostnega bona izhajajo.
 
Mreža ponudnikov Murske krone sestavljajo ponudniki turističnih storitev iz Pomurja, ki so pogodbeno pristopili k mreži in so objavljeni na www.murskekrone.si.
 
Nakup vrednostnega bona
Vrednostne bone Murske krone lahko kupite na spletni strani www.murskekrone.si in na prodajnih mestih, ki so objavljena na www.murskekrone.si. Na prodajnem mestu se darilni boni prodajajo zgolj fizičnim osebam. Nakup darilnih bonov na prodajnih mestih Murske krone je možen izključno z gotovino.  Prodajo darilnih bonov pravnim osebam izvaja Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p. neposredno na sedežu družbe oz. v poslovnih prostorih na Lendavski 5a v Murski Soboti. Za informacije o možnostih nakupa ali kontaktnih osebah se obrnite na Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p. ali pišite na info@murskekrone.si. Ob nakupu darilnih bonov prejme kupec račun. Na računu prodajalec navede vrednost kupljenih bonov, datum prodaje in druge zakonsko določene informacije.
 
Unovčenje vrednostnega bona
Vrednostni bon Murske krone se kot plačilno sredstvo lahko uporablja za plačilo vseh storitev in konzumacij pri ponudnikih turističnih storitev v Pomurju, ki so vključeni v mrežo ponudnikov Murskih Kron in so objavljeni na www.murskekrone.si.
 
Kupec plača z vrednostnim bonom pri posameznem ponudniku iz mreže enako kot z gotovino. Vrednostni bon Murske krone je možno unovčiti v celotnem znesku in ga ni mogoče zamenjati za denar. V primeru, da je vrednost določene storitve višja, mora imetnik vrednostnega bona ustrezno razliko doplačati. V kolikor je vrednost nižja, ponudnik ostanka gotovine ni dolžan vrniti. Ponudnik ni dolžan sprejeti Murskih kron za plačilo izdelkov, pri katerih si ne more obračunati marže, npr. cigarete, igre na srečo ipd.
 
Obveznosti upravičenega imetnika Murskih Kron
Upravičeni imetnik Murskih kron je dolžan shraniti račun, ki dokazuje nakup vrednostnega bona ter odgovarja za varno hranjenje računa in vrednostnih bonov, tako da v največji meri prepreči njihovo izgubo, zlorabo ali krajo. Upravičeni imetnik ne sme po darilnem bonu pisati ali kakorkoli drugače posegati v njegovo vsebino oz. ga na kakršenkoli način (fizično) poškodovati, skenirati, preslikati, fotografirati, kakor tega tudi ne sme dovoliti drugim osebam. Prav tako imetnik ne sme dovoliti ogleda in prepisovanja identifikacijske kode bona.
V primerih, ko se vsebine vrednostnega bona, zlasti pa njene identifikacijske kode, zaradi kršenja obveznosti po predhodnem odstavku, ne da določiti, se vrednostni bon šteje za neveljavnega.  

Obveznosti ponudnika iz mreže
Ponudnik je ob prejemu darilnega bona upravičen in dolžan preveriti njegovo pristnost. Pristnost preverja preko spletne aplikacije in fizične zaščite na vrednostnem bonu. Poškodovanega ali kako drugače neveljavnega darilnega bona Murske Krone (na primer dodatni pripisi, žigi ipd.) ponudnik ni dolžan sprejeti. V primeru suma o ponarejenosti bona, kraji ipd. se ta zadrži in o tem se obvestijo uradne osebe.
 
Trajanje
Okvirni čas veljavnosti vrednostnih bonov je leto dni od nakupa, ki je naveden na računu. V tem času je dani vrednostni bon priporočljivo unovčiti. Vse pravice oz. terjatve, ki izhajajo iz vrednostnega bona pa ugasnejo v rokih, ki jih določa Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami).
 
Splošna določila
Izdajatelj darilnih bonov Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p. imetniku bonov ne krije nobene škode, nastale zaradi njihove izgube, odtujitve, uničenja ali zaradi poteka njihove veljavnosti.

Cenik dostave
Cena za neomejeno število artiklov po vsej Sloveniji znaša 3,00 €.

Pri prevzemu odkupne pošiljke Pošta Slovenije zaračuna provizijo za prenos kupnine po njihovem veljavnem ceniku.


Trajanja dostave - 1-2 delovna dneva

Trajanje dostave je odvisno od načina plačila:
•    če je plačilo izvedeno po povzetju ali s kreditno kartico, se naročeno blago odpremi še isti dan, ali najkasneje v dveh delovnih dneh;
•    če je plačilo oz. nakazilo na tekoči račun podjetja, se naročeno blago odpremi po prejemu plačila oz. nakazila na tekoči račun podjetja. Razen, če nam pošljete potrdilo o plačilu na info@murskekrone.si se naročeno blago odpremi še isti dan ob prejemu potrdila.


Možnosti plačila
•    po povzetju;
•    plačilo s kartico;
•    nakazilo preko spletne banke;
•    preko plačilnega obrazca UPN (na banki ali pošti).


Opozorilo: Pomembno je da pri nakazilu pripišete še vaše ime in priimek, ki ste ga registrirali na naši spletni strani, da bomo lahko hitreje odpremili blago.


Naši podatki za nakazilo
TRR: 10100-0056393273
BANKA: Intesa SanPaolo Bank
Naziv : ZSR – zavod za socialni razvoj murska Sobota, so.p.
Namen plačila: navedite svoje ime in priimek
referenca: SI 00 in št. predračuna


Vračilo blaga


OPIS PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE:

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. (Potrošnik vrne blago na svoje stroške, paketov z odkupnino podjetje ne prevzema). Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo naše podjetje vrnilo vsa opravljena plačila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.
Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.


KUPEC NIMA PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE, KI GA DOLOČA 43. člen ZVPot :
Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah: 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe; 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam; 3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe; 4. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni; 5. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat; 6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij; 7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat; 8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti; 9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva; 10. sklenjenih na javnih dražbah; 11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe; 12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku; 13. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.«.

 

Vračilo kupnine za e-bone ni možno.

Vrnjeno blago pošljite na naš naslov:
ZSR – zavod za socialni razvoj murska Sobota, so.p.
Lendavska 5a
9000 Murska Sobota

 
Obrazec za vračilo blaga. Obrazec izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti info@murskekrone.si ali natisnjenega na naš naslov: ZSR – zavod za socialni razvoj murska Sobota, so.p., Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota.

STVARNA NAPAKA
Kupec lahko zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

(1) Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve. (2) Napaka je stvarna: 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. (3) Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. (4) Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače. 37.a člen (1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. (2) Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. (3) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. 37.b člen (1) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. (2) Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. (3) Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. 37.c člen (1) Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: – odpravi napako na blagu ali – vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali – blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali – vrne plačani znesek. (2) V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. (3) Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
Naročilo
Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku ponudnika in kupcu dosegljivo na sedežu podjetja. Kupec ob nakupu potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine www.manzara.si in da se z njimi strinja. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah ter napisanem besedilu. Za morebitne napake se vam vnaprej opravičujemo. Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje sporov.

Komunikacija
Zavod ZSR – zavod za socialni razvoj murska Sobota, so.p. bo s kupcem stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo v skladu z določili ZEKom-1. Zavod ZSR – zavod za socialni razvoj murska Sobota, so.p. lahko uporablja elektronski naslov kupca za trženje, če od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, pod pogojem, da kupcu ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.

Zavod ZSR – zavod za socialni razvoj murska Sobota, so.p. ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom (32. člen ZIsRPS).


Pritožbe in spori


Izdajatelj ZSR – zavod za socialni razvoj murska Sobota, so.p. spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb ter ima določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 041 729 193. Pritožbo lahko kupec odda na elektronski poštni naslov info@murskekrone.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Izdajatelj bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil kupca o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem izključno pristojno sodišče v Murski Soboti.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.


Oddaja naročila
Opis tehničnega postopka za sklenitev pogodbe.

Pri bonu Murske krone izberite vrednost bona in količino. Sledite navodilom na zaslonu in kliknite ODDAJ NAROČILO. S tem je pogodba sklenjena.

Če želite pred zaključkom naročila spremeniti količino artiklov, se vrnite na prvi korak.